Wstęp

Author: admin  //  Category: Sztuka

imgCzy sztuka w XXI wieku kojarzy się dobrze? Trudno jest na to pytanie jednoznacznie odpowiedzieć. W dobie kultury masowej, internetu, powszechnego pośpiechu i stresu, niewielu z nas ma czas na to, by pójść do muzeum, czy przeczytać książkę. Zwłaszcza w tej drugiej kwestii statystki są zatrważające. Wyniki badań nie pozostawiają wątpliwości – mniej więcej połowa z nas w ciągu ostatniego roku nie przeczytała żadnej książki. Myślę Read more…

Wynalazcy kina – spór jak o Homera

Author: admin  //  Category: Film

imgGdy sława wielkiego ślepego poety greckiego, Homera, twórcy ,, Iliady” i „Odysei”, obiegła cały świat, pomiędzy miastami greckimi wybuchnął spór, które z nich jest właściwą ojczyzną geniusza, Spór ten nie został rozstrzygnięty do dzisiaj i dostępne nam źródła historyczne są /byt skąpe, aby przesądzić go na czyjąś korzyść.
Read more…

Film kontra teatr

Author: admin  //  Category: Film

imgW większości książek o początkach filmu spotkać się można ze zdaniem, że film, gdy począł kształtować swój samodzielny język i stawiać pierwsze niezależne kroki, stał się zdecydowanym przeciwieństwem, a nawet zaprzeczeniem ówczesnego dziewiętnastowiecznego teatru. Sąd ten jest tak rozpowszechniony, że przez długie lata nikt nie starał się nawet o jego sprawdzenie, a Mélièsa, podobnie jak innych pionierów wczesnej sztuki filmowej, przedstawia się zazwyczaj jako ludzi, którzy stworzyli coś zupełnie nowego, niejako wbrew i na przekór teatrowi. I dopiero niedawne stosunkowo badania, przede wszystkim nad historią teatru XIX wieku, wykazały, jak dalece sąd ten jest nieprawdziwy. Oczywiście, nie chodzi tu o teatr typu Read more…

Edwin Porter

Author: admin  //  Category: Film

imgO ile Mélièsa uważać możemy za typowego przedstawiciela ówczesnej francuskiej kultury teatralnej, za produkt bulwarowych scenek, kabaretów, którymi zabawiała się ulica paryska, i ilustrowanych pism satyrycznych, które od lat zrosły się z życiem stolicy Francji, odzwierciedlając jej zmysł humoru i wyobraźnię, o tyle Porter był typowym Amerykaninem owego czasu, reprezentantem społeczeństwa wkraczającego z werwą i rozmachem na arenę dziejów, społeczeństwa ludzi rzutkich, przedsiębiorczych, realnie myślących o sprawach przyszłości, a równocześnie chętnie wdających się w ryzykowne przygody. Read more…