Nierozstrzygnięty spór

Author: admin  //  Category: Film

Mimo że data 28 grudnia 1895 uznana została dość powszechnie za początek historii filmu, a za wynalazców jego uważa się zazwyczaj braci Lumière, spór o wynalezienie filmu, jak i spór o Homera, nie został jednak bynajmniej rozstrzygnięty. Traf chciał bowiem, że w tym samym Î895 roku z pierwszymi pokazami filmowymi wystąpili w Stanach Zjednoczonych — Le Roy, Latham i synowie, Armat i Jenkins, w Niemczech zaś Anschutz i Składanowski, nie licząc rzecz jasna tych wszystkich, którzy podobne imprezy podjęli w swoich krajach w roku 1896 i w latach późniejszych, często zupełnie niezależnie od braci Lumière, nie widząc nigdy przedtem ich kinematografu. Nie brak wśród nich i Polaka, Prószyńskiego, który już w roku Read more…