Decydujący krok naprzód

Author: admin  //  Category: Film

Decydujący krok naprzód w dwóch „Ostatnich dziedzinach uczyniono mniej więcej równocześnie. W roku 1824 angielski uczony Peter Mark Roget ogłasza w Londynie pracę O zachowaniu obrazu ruchomych przedmiotów (The Persistence oi Vision with Regard ol Moving Objects), traktującą o pewnej właściwości oka ludzkiego, bez której nie bylibyśmy w stanie nie tylko oglądać filmów na ekranie kinowym, ale co więcej, nie dostrzegalibyśmy w ogóle żadnego ruchu otaczających nas przedmiotów. Właściwość ta polega na tym, że gdy wpatrujemy się w dowolny przedmiot, a następnie odwracamy od niego wzrok lub też przedmiot ten znika sprzed naszych oczu, zachowujemy jednak „pod powieką” jego obraz przez 1/10 Read more…