Charles Spencer Chaplin

Author: admin  //  Category: Film

Sztuka, aby zdobyć uznanie, potrzebuje bowiem nie tylko techniki opowiadania, ale i treści, nie tylko przygód, sensacji i bieganiny, ale myśli. Potrzebuje również legendy. Tej legendy nie zdołali zaszczepić filmowi pierwsi jego pionierzy, uczynił to natomiast pewien mały chłopiec, który w roku 1903, w roku ukazania się „Napadu na ekspres”, grał, jako czternastoletnie dziecko, rolę pieska w sztuce „Piotruś Pan”, wystawianej przez jedną z angielskich objazdowych trup teatralnych. Nazywał się on Charles Spencer Chaplin. Read more…