Film kontra teatr

Author: admin  //  Category: Film

imgW większości książek o początkach filmu spotkać się można ze zdaniem, że film, gdy począł kształtować swój samodzielny język i stawiać pierwsze niezależne kroki, stał się zdecydowanym przeciwieństwem, a nawet zaprzeczeniem ówczesnego dziewiętnastowiecznego teatru. Sąd ten jest tak rozpowszechniony, że przez długie lata nikt nie starał się nawet o jego sprawdzenie, a Mélièsa, podobnie jak innych pionierów wczesnej sztuki filmowej, przedstawia się zazwyczaj jako ludzi, którzy stworzyli coś zupełnie nowego, niejako wbrew i na przekór teatrowi. I dopiero niedawne stosunkowo badania, przede wszystkim nad historią teatru XIX wieku, wykazały, jak dalece sąd ten jest nieprawdziwy. Oczywiście, nie chodzi tu o teatr typu Read more…