Edwin Porter

Author: admin  //  Category: Film

imgO ile Mélièsa uważać możemy za typowego przedstawiciela ówczesnej francuskiej kultury teatralnej, za produkt bulwarowych scenek, kabaretów, którymi zabawiała się ulica paryska, i ilustrowanych pism satyrycznych, które od lat zrosły się z życiem stolicy Francji, odzwierciedlając jej zmysł humoru i wyobraźnię, o tyle Porter był typowym Amerykaninem owego czasu, reprezentantem społeczeństwa wkraczającego z werwą i rozmachem na arenę dziejów, społeczeństwa ludzi rzutkich, przedsiębiorczych, realnie myślących o sprawach przyszłości, a równocześnie chętnie wdających się w ryzykowne przygody. Read more…