Wynalazcy kina – spór jak o Homera

Author: admin  //  Category: Film

imgGdy sława wielkiego ślepego poety greckiego, Homera, twórcy ,, Iliady” i „Odysei”, obiegła cały świat, pomiędzy miastami greckimi wybuchnął spór, które z nich jest właściwą ojczyzną geniusza, Spór ten nie został rozstrzygnięty do dzisiaj i dostępne nam źródła historyczne są /byt skąpe, aby przesądzić go na czyjąś korzyść.

Czasy homeryckie dzieli, od momentu wynalezienia kina dwadzieścia osiem stuleci, niemniej jednak ów pradawny spór przypomina się, gdy mowa o początkach wynalazku, którego olśniewająca kariera stała się jednym z najważniejszych zjawisk naszego wieku. Nie ma chyba cywilizowanego kraju, w którym badacze nie przypisywaliby wynalazku kinematografu któremuś ze swoich rodaków lub przynajmniej nie twierdzili, że to właśnie w ich ojczyźnie poczyniono poważne kroki w tym kierunku. Co więcej zaś niektóre argumenty padające w tym „nowym sporze o Homera” nie są bynajmniej pozbawione słuszności i rzeczywiście trudno jest przypisać całkowitą zasługę wynalezienia kinerratrografu jednemu tylko krajowi lub jednemu tylko wynalazcy.
Dzieje się tak z dwóch powodów.

Po pierwsze dzisiejszy film wywodzi się pośrednio z bardzo dawnych eksperymentów, jakie badacze i artyści odległych stuleci podejmowali celem stworzenia, bądź to — jak dawni Chińczycy — „teatru cieni” rzucanych na białe, przypominające dzisiejszy ekran płótno, bądź też — jak wielki malarz włoskiego renesansu — Leonardo da Vinci, „camery obscury”, czyli ciemni, z której rzutować można na ekran obrazy przedmiotów. Jako prekursora filmu wspomina się również często niemieckiego mnicha jezuitę, Atanasiusa Kirchnera (1601—16K0), zapalonego matematyka i archeologa, który obok innych badań pracował również nad udoskonaleniem „latarni magicznej”, oraz wielu, wielu innych uczonych, których interesowało, jak można za pomocą światła i cienia tworzyć na białym tle obrazy ludzi, przedmiotów i zwierząt i kazać im się poruszać w taki sposób, jakby były żywe. W każdym prawie kraju znaleźć można badacza, eksperymentatora lub artystę XVI, XVII lub XVIII w., którego intrygowało to zagadnienie i który poświęcił mu szereg do-świadczeń lub też zawarł swoje spostrzeżenia na ten temat w opasłym traktacie.

Jednakże eksperymenty te, stojące na pograniczu naukowych badań fizykalnych i magii lub zabawy w magię, dopiero w wieku XIX wkroczyły w zupełnie nowy etap, który doprowadził do pierwszego publicznego pokazu filmowego. Podstawy dla ostatecznego zrealizowania wynalazku kina stworzyły trzy odkrycia pomocnicze, bez których film nie byłby możliwy. Pierwszym z tych odkryć było opanowanie przez ludzkość elektryczności jako najpowszechniej używanego sztucznego źródła światła, jak również siły pędnej poruszającej mechanizmy, co nastąpiło w r. 1881, kiedy to amerykański odkrywca, Tomasz Edison, wybudował pierwszą elektrownię. Drugim były postępujące badania nad optyką, trzecim wreszcie wynalazek fotografii.

Tags: , ,

Comments are closed.